رئیس آموزش و پرورش عمومی و فنی‌و حرفه‌ای سازمان برنامه و بودجه: آموزش و پرورش درخواستی برای پرداخت بدهی ۱۰ هزار میلیاردی نداده است !

در جریان جزئیات ارقام بدهی فرهنگیان نیستم و تاکنون هم هیچ درخواستی از طرف آموزش و پرورش درباره پرداخت ۱۰ میلیارد تومان برای معوقات فرهنگیان نشده است. اعداد متعهد درباره بدهی فرهنگیان تایید شده نیست همچنین آموزش و پرورش هم تاکنون درخواستی برای پرداخت این ارقام نداشته است.

بیشتر بخوانید »