آبفای البرز نسبت به مصرف بالای آب هشدار داد : افزایش پنج درصدی مصرف در۱۰ روز اول تیر ماه

درحال حاضر میزان سرانه مصرف آب توسط هریک از شهروندان بالغ بر ۲۲۰ لیتر درشبانه روز است که حدود ۴۷ درصد بالاتر از استانداردهای تعریف شده(۱۵۰ لیتر درشبانه روز است)

بیشتر بخوانید »

آیین تیرگان فرخنده باد / نبرد تیشتر و اپوش/ آرش و حفظ مرزهای ایران

آرش دانست که پهنای کشور ایران به نیروی بازو و پرش تیر او بسته است و باید توش و توان خود را در این راه بگذارد. او خود را آماده کرد، برهنه شد، و بدن خود را به شاه و سپاهیان نمود و گفت ببینید من تندرستم و کژی ای در وجودم نیست، ولی می دانم چون تیر را از کمان رها کنم همه ی نیرویم با تیر از بدن بیرون خواهد آمد.

بیشتر بخوانید »