به مناسبت هفته بهزیستی : آشنایی با خدمات سازمان یعنی آموزش مهارت های زندگی

آشنایی با خدمات معاونتهای مخالف ،ماموریتها و تلفن های بهزیستی می تواند زندگی تک تک مردم جامعه را متحول نماید از آن جمله تلفن مشاوره 1480 بهزیستی که پاسخگوی مشکلات فردی و خانوادگی است.

بیشتر بخوانید »