خانه / آخرین نوشته ها / تفرق در مدیریت شهری، تفرق در مدیریت عملکرد است

تفرق در مدیریت شهری، تفرق در مدیریت عملکرد است

یادداشت- غزاله فرقان طریقه

مدیریت شهری نباید به ارائه خدمات شهری محدود شود .مدیریت شهری خوب به قدرت هماهنگی فعالیت های طیف وسیعی از عوامل و عناصر سطح ملی و محلی بستگی دارد که هر کدام به نوبه خود بر مدیریت شهری و زندگی شهر نشینی تاثیرات چشم گیری دارد.

افزایش سریع جمعیت، توام با گسترش شهرنشینی، مشکلات فراوانی را در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای جهان سوم ایجاد کرده است و شاید تمامی این مشکلات از عدم تطابق نیاز و پاسخ های مربوطه ناشی شود.

در واقع برای برخورد با این مشکلات دو رویکرد قابل تامل است.رویکرد اول، کنترل جمعیت از طریق کنترل رشد طبیعی جمعیت و رویکرد دوم، کنترل مهاجرت از روستا به شهر که این خود از عوامل مهم ازدیاد جمعیت در شهر ها به حساب می آید و توازن بین نیاز و پاسخ به آن را به شکل عجیبی به هم می زند.

شهر از افرادی تشکیل می شود که هر کدام بنا به شرایطی متفاوت،در زمینه های مختلف، نیازهایی دارند که تمامی این نیازها از طریق مدیریت شهری به شکلی کاملا اصولی باید پاسخ داده شود و این امر، به عنوان زمینه ای کاملا تخصصی نیازمند افرادی است که در زمینه های مرتبط با این حوزه، تخصص و تجربه دارند تا بتوانند با تصمیم گیری های حکیمانه و به جا، باری از روی دوش معیشت مردم بردارند.

متخصص از نگاه مدیریت شهری به کسی اتلاق می شود که با تسلط بر شهر و مشکلات شهری و به کارگیری علم در حوزه های مختلف شهری، در مواجه با مشکلات، آسیب ها و یا حتی نقایص حاکم در شهر، دست به ایده پردازی زده و خلاقانه در پی اعمال راه حل هایی قانونی باشد. این یک حقیقت است که شهر نیاز به متخصص دارد و هر کس را بنا به هر دلیلی نمی توان متخصص خواند. امروز با پیشرفت شهر و شهرنشینی، مشکلات و معضلات نیز، رنگ و بویی پیچیده به خود گرفته اند که حل آن ها نیز نیازمند صرف انرژی و زمان بیشتری است.این در حالی است که مسئولین مدیریت شهری در صورت داشتن دیدی اصلاحگر، تخصص خود را به کار گرفته و در صدد حل مشکلات برمی آیند. در واقع نوع سیاست گذاری ها و کارکرد موثر برنامه ریزی ها، خود در رشد و ارتقای شهری و همچنین تقویت حوزه های مرتبط با مدیریت شهری نقش بسزایی دارد که نباید از آن غافل شد.

شهرها و مناطق شهری، سیستم های کالبدی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار پیچیده و پویایی هستند که هدایت  و توسعه این بخش ها نیاز به برنامه های مدون و اصولی دارد.از این رو به نظر می رسد که تعدد و تنوع عناصر و ابعاد مختلف شهر و زندگی شهری از یک سو به عوامل تصمیم گیر و سیاستگذار موثر در ساخت شهر، هدایت وتوسعه آن و از سوی دیگر تهدید بزرگی در برابر برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه و منسجم مدیریت شهری است که باید به شکلی اصولی و زیربنایی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

افزایش تفرق سیاسی از طریق افزایش قلمرو سیاستی و مدیریتی، کمی حوزه مدیریت شهری را دچار اختلال کرده است تا نتواند آن طور که باید به اهداف و برنامه های خود دست یابد. گفتنی است که تفرق در ابعاد مختلف شهرو زندگی شهری و همچنین تفرق در نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری غالبا نامطلوب قلمداد می شود و تلاشها در تمامی حوزه ها بر آن است که این مهم را تا حد زیادی کاهش دهند اما پنجره دیگری که در این حوزه باز می شود، تفرق عملکردی در گستره شهردر کلان شهر ها می باشد که در جای خود، آسیب های زیادی را متوجه حوزه های گوناگون مدیریت شهری کرده است.

تفرق عملکردی در حقیقت ناشی از تفکیک کارکردی شهرها است. شهرسازی مدرن تلاش کرده است کاربری های عمده شهری را بر اساس عملکردهای اصلی شهر، یعنی سکونت، تفریح، حمل و نقل و کار از هم تفکیک کند.این تفکیک نیز از طریق مقررات منطقه بندی اعمال می شود که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.

تفرق در ایده ها و عملکردهایی که امروزه در میان مدیران شهری می بینیم، حاصل تفکیک بندی های اشتباهی است که بسیاری از این مشکلات امروزی را به دنبال داشته است. باید سعی شود که با وحدت رویه و انسجام عملکردی می توان بر این مشکلات فایق آمد و شهر را به سمت و سویی کشاند که اهداف مدیریت شهری به دنبالآن است.

در این میان مدیریت شهری یکپارچه رویکرد مقابله با تفرق عملکردی است که می تواند به شکلی زیربنایی این تناقض ها را از میان برده و سیستم را به شکلی اصولی، منسجم کند. ماهیت مدیریت شهری ارتباط ارتباط بسیار روشنی با مناسبات قدرت، ماهیت شهرها و ساختار اجتماعی و اقتصادی در شهرها دارد و این انسجام کمک های شایانی به پیشرفت در حوزه های مذکور دارد.

از عوامل مهمی که در یکپارچگی مدیریت شهری تاثیر دارد، یکپارچه سازی تامین زیر ساخت هاست. در واقع دقیق ترین آزمون برای ارزیابی کارایی مدیریت شهرها وضعیت تامین زیرساخت هاست. در صورت تقویت و تامین زیرساخت ها و به تدریج یکپارچه شدن مدیریت شهریف درخت توسعه شهری ب ثمر خواهد نشست و بسیاری از مشکلاتی که امروزه شاهدآن هستیم، برای همیشه از شهر بار بسته و به امکاناتی شایسته شهر نشینی دست خواهیم یافت.

 

درباره‌ی فریبا کلاهی

روزنامه نگار و مدیر مسئول پایگاه خبری آیین باور

همچنین ببینید

پلمپ آشکده و رستوران متخلف در جاده کرج – چالوس

یک رستوران و یک آشکده در محور کرج-چالوس در گشت ویژه طرح ضیافت بعلت عدم …

در هفته گردشگری و ایران شناسی؛ استاندارالبرز خواستاراولویت رونق گردشگری شد

آیین باور – توسعه و رونق گردشگری استان در اولویت خواسته استاندار از مسئولین قرار …

دیدگاهتان را بنویسید